رایگاه

تارنمای دیدمان و اندیشه؛ یادداشت‌های محمدجواد اخوان

رایگاه

تارنمای دیدمان و اندیشه؛ یادداشت‌های محمدجواد اخوان

رایگاه

«فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»

آن چه می نویسم احتمالا دیدگاه و نظر من است، اما نام تارنمای خود را «رایگاه» نهادم تا مکانی باشد جهت اقتراح و تضارب آرا و خوانندگان محترم خود بیاندیشند و برترین را برگزینند!

کانال من در شبکه اجتماعی تلگرام
https://telegram.me/mjakhavan

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

راهنمای انتخاب رشته در مقطع تحصلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

با توجه به اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد و در پیش بودن انتخاب رشته توسط داوطلبان و لزوم داشتن اطلاعات از احتمالات قبولی، آخرین رتبه های قبولی* در برخی رشته شهرهای سالهای ۹۱ و ۹۰ در مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل را منتشر می نمایم. امید است مورد استفاده داوطلبان قرار گرفته و حقیر را از دعای خیر فراموش نفرمایند.

لازم به ذکر است لیست دانشگاهها به صورت الفبایی تنظبم شده است.

خواهشمند است در صورت نقل قول منبع نیز ذکر گردد:

دانشگاه || رشته || گرایش || دوره || توضیحات (توضیحات)

آخرین رتبه قبولی91

آخرین رتبه قبولی 90

  دانشگاه بوعلی سینا-همدان || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || اندیشه سیاسی دراسلام || (روزانه)(متمرکز)فاقدخوابگاه

9 (ت.ظ)**

 

  دانشگاه بوعلی سینا-همدان || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || اندیشه سیاسی دراسلام || (شبانه)(متمرکز)فاقدخوابگاه

13(ت.ظ)

 

  دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (شبانه)(متمرکز)

76

 

  دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (شبانه)(آموزش محور)شیوه آموزش محور

72

 

  دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(آموزش محور)شیوه آموزش محور

55

 

  دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(متمرکز)

60

 

 

 

 

 

 

 

  دانشگاه پیام نورمرکزتهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (پیام نور)(متمرکز)

59

67

  دانشگاه پیام نورمرکزتهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (پیام نور)(آموزش محور)شیوه آموزش محور

75

94

  دانشگاه تبریز || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(متمرکز)

40

 

  دانشگاه تربیت مدرس || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (روزانه)(متمرکز)

24

 

  دانشگاه تربیت مدرس || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (روزانه)(متمرکز)

19

 

  دانشگاه تربیت مدرس || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(متمرکز)

48

 

  دانشگاه تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (روزانه)(متمرکز)

11

 

  دانشگاه تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (شبانه)(متمرکز)

29

42

  دانشگاه تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (روزانه)(متمرکز)

8

 

  دانشگاه تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(متمرکز)

26

73

  دانشگاه تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || مطالعات منطقه ای || (روزانه)(متمرکز)گرایش مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز

13

 

  دانشگاه تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || مطالعات منطقه ای || (روزانه)(متمرکز)گرایش مطالعات اروپا

11

 

  دانشگاه تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || مطالعات منطقه ای || (روزانه)(متمرکز)گرایش مطالعات خاورمیانه وشمال آفریقا

9

 

  دانشگاه تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || مطالعات منطقه ای || (شبانه)(متمرکز)گرایش مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز

53

52

  دانشگاه تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || مطالعات منطقه ای || (شبانه)(متمرکز)گرایش مطالعات اروپا

45

52

  دانشگاه تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || مطالعات منطقه ای || (شبانه)(متمرکز)گرایش مطالعات خاورمیانه وشمال آفریقا

40

34

  دانشگاه خوارزمی تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (روزانه)(متمرکز)محل تحصیل کرج

52

 

  دانشگاه خوارزمی تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (شبانه)(متمرکز)محل تحصیل تهران

70

 

  دانشگاه خوارزمی تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (شبانه)(آموزش محور)محل تحصیل تهران-آموزش محور

26

115

  دانشگاه خوارزمی تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (روزانه)(متمرکز)محل تحصیل کرج

44

 

  دانشگاه خوارزمی تهران || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(متمرکز)محل تحصیل کرج

61

 

  دانشگاه رازی کرمانشاه || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(متمرکز)فقط مرد

41

 

  دانشگاه شهیدبهشتی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (روزانه)(متمرکز)

18

 

  دانشگاه شهیدبهشتی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (شبانه)(متمرکز)

35

45

  دانشگاه شهیدبهشتی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (روزانه)(متمرکز)

16

 

  دانشگاه شهیدبهشتی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(متمرکز)

29

 

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || اندیشه سیاسی دراسلام || (روزانه)(متمرکز)فقط مرد

15

 

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || اندیشه سیاسی دراسلام || (شبانه)(آموزش محور)فقط مرد-شیوه آموزش محور

32

64

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (روزانه)(متمرکز)فقط مرد

30

 

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (شبانه)(آموزش محور)فقط مرد-شیوه آموزش محور

63

85

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (نیمه حضوری)(متمرکز)فقط مرد-محل تحصیل مرکزآموزشهای نیمه حضوری دانشگاه

66

119

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (نیمه حضوری)(آموزش محور)فقط مرد-محل تحصیل مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه-شیوه آموزش محور

76

131

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (روزانه)(متمرکز)فقط مرد

21

 

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(آموزش محور)فقط مرد-شیوه آموزش محور

55

87

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || مطالعات منطقه ای || (روزانه)(متمرکز)فقط مرد-گرایش خاورمیانه وشمال آفریقا

24

 

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || مطالعات منطقه ای || (روزانه)(متمرکز)فقط مرد-گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

31

 

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || مطالعات منطقه ای || (روزانه)(متمرکز)فقط مرد-گرایش مطالعات خلیج فارس

36

 

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || مطالعات منطقه ای || (شبانه)(آموزش محور)فقط مرد-گرایش خاورمیانه وشمال آفریقا-شیوه آموزش محور

41

68

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || مطالعات منطقه ای || (شبانه)(آموزش محور)فقط مرد-گرایش مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز-شیوه آموزش محور

52

72

  دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || مطالعات منطقه ای || (شبانه)(آموزش محور)فقط مرد-گرایش مطالعات خلیج فارس-شیوه آموزش محور

59

 

  دانشگاه فردوسی مشهد || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (شبانه)(متمرکز)

25

 

  دانشگاه فردوسی مشهد || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(متمرکز)

42

 

  دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (شبانه)(متمرکز)

78

 

  دانشگاه مازندران -بابلسر || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || روابطبین الملل || (شبانه)(متمرکز)

85

 

  دانشگاه مازندران -بابلسر || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(متمرکز)

75

 

  دانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی / || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || مطالعات منطقه ای || (غیر انتفاعی)(متمرکز)متمرکز-شرایط خاص-گرایش مطالعات خاورمیانه وشمال آفریقا

32

 

  دانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی / || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (غیر انتفاعی)(متمرکز)متمرکز-شرایط خاص

68

 

  دانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی / || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || اندیشه سیاسی دراسلام || (غیر انتفاعی)(متمرکز)متمرکز-شرایط خاص

68

 

  دانشگاه یاسوج || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(متمرکز)

53

 

  دانشگاه یزد || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(متمرکز)

80

 

  دانشگاه یزد || مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل || علوم سیاسی || (شبانه)(آموزش محور)شیوه آموزش محور

67

 

*آخرین رتبه قبولی به معنای آخرین نفری است که در میان علاقه مندان به یک کد رشته محل خاص پذیرفته شده است. با توجه به اینکه افراد انتخاب های متعددی دارند بنا براین به معنای رتبه کل آخرین نفر پذیرفته شده نیست.

** تکمیل ظرفیت و اصلاحات دفترچه

 

در همین رابطه:

راهنمای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

کانال من در شبکه اجتماعی تلگرام
https://telegram.me/mjakhavan

 

عضویت در کانال👇
📗 https://telegram.me/joinchat/BKoFLDwA5MRKshRUkaorMQ

 

نظرات  (۱۵۳)

سلام با رتبه 483 در ارشد علوم سیاسی کجا میشه قبول شد؟
پاسخ:
احتمال دارد پیام نور و غیرانتفاعی
سلام با رتبه 121 در ارشد علوم سیاسی کجا میشه قبول شد؟

پاسخ:
شبانه برخی دانشگاههای تهران و روزانه شهرستان

سلام... به نظر شما با رتبه ی 195 شبانه تهران رو میارم؟

 

پاسخ:

احتمالش منتفی نیست ولی خوب زیاد نیست

 با سلام و خسته نباشی به شمادوست عزیز

 

از نظر شما با رتبه 75 قبولی در کدامیک از دانشگاههای تهران ممکنه؟

 

در صورت عدم قبولی آیا دانشگاه رازی کرمانشاه پذیرفته میشوم؟

سپاسگزارم از سایت بسیار خوبتان

پاسخ:

در دانشگاههای تهران در خوارزمی و یا شبانه علامه محتمل است.

احتمال قبولی در دانشگاه رازی بالاست.

سلام
با رتبه 159 علوم سیاسی گرایش علوم سیاسی میشه شبانه دانشگاه تهرا نقبول شد؟
پاسخ:
احتمالش خیلی کم است.
با سلام  عرض خسته نباشید 
آیا با رتبه ۳۱۸ می توان به شبانه دانشگاه تبریز امیدوار بود ؟
پاسخ:

احتمالش کم است

سلام، با رتبه 270 کجا میشه قبول شد؟
پاسخ:
پیام نور و غیرانتفاعی و پردیسهای خودگردان

سلام من تو ارشد 93 گرایش روابط بین الملل رتبه 52 رو کسب کردم با معدل 15.77 هم هستم  احتمال قبولیم تو کدوم یک ازه دوره های روزانه تهران هست؟ا
پاسخ:
علامه و تربیت مدرس کمتر، خوارزمی بیشتر
سلام.توکنکور93گرایش روابط بین الملل 34 شدم ب نظرتون کدوم دانشگاه ها حتمی قبولم؟شبانه تهران یا روزانه تربیت مدرس؟با توجه ب اینکه ظرفیت ها امسال کم شده
پاسخ:
در روابط بین الملل، معمولا ابتدا تهران و شهید بهشتی پر می شوند، لذا احتمال در علامه و تربیت مدرس بیشتر است.

سلام-ببخشید سوالم اینه که جواب آزمون داشکده اطلاعات چه زمان

داده میشه-به نظر شما در رشته علوم سیاسی ظرفیت دانشکده

اطلاعات به حساب میاد یعنی به فرض رتبه کسی 60 باشه و بعنوان مثال

پذیرفتگان دانشکده اطلاعات از 1تا 59 در حد20نفر باشد آیا به این معنی

است که رتبه شصتِ آن شخص 20پله صعود کرده است؟

 

خیلی ممنون

پاسخ:

در این خصوص اطلاعات چندانی ندارم

۰۱ خرداد ۹۳ ، ۱۱:۴۷ حمید رضا علی نتاج ملکشاه
اگر بنده با مدرک معادل وساخذ 11/1378 از دانشگاه فرهنگیان باشم بالیک مجاز به انتخاب رشته علوم سیاسی شدم حق اتخاب رشته رادارم

با سلام

رتبه 148 در آزمون 93 را کسب کردم احتمال قبولی در دانشگاه اصفهان روزانه را دارم؟

با تشکر

 

سلام بارتبه 51 چند درصد علامه یا مدرس روزانه قبول میشم؟
سلام بار رتبه 134 در رشته روابط کدام یک از دانشگاه های نهران قبول میشم؟

چرا پاسخگوی سوالات ما نیستید؟

سلام....با رتبه 115 روابط بین الملل شانسی واسه قبولی در تهران هست؟

پاسخ:
منتفی نیست ولی خیلی کمه

با سلام

رتبه 148 در آزمون 93 را کسب کردم احتمال قبولی در دانشگاه اصفهان روزانه را دارم؟

با تشکربرگرفته از وب‌گاه‌ «رایگاه» (www.raygah.ir)
پاسخ:

روزانه احتمالش خیلی کم است

با تشکر از جواب قبلی

با این رتبه(148) شبانه اصفهان احتمالش هست؟

پاسخ:

با توجه به کاهش ظرفیتهای امسال دشوار است

با سلام
با رتبه 103 روابط بین الملل کجا میشه قبول شد؟


پاسخ:
احتمالا شبانه شهرستان
سلام با رتبه 134 ازمون 93 کجا قبول میشم تهران میارم؟روزانه یه شبانه؟
پاسخ:
شهرستان
دانشجویان محترم از انجایی که خیلی ها اول روزانه تهران را میزنن وبعد شبانه تهران بعد شهرستان لذا با توجه به ظرفیت امسال از رتبه 1 تا87 در تهران قبولی حتمی دارن از 87 تا 100به اصفهان کرمانشاه وقزوین و از 100به بالا سایر شهرستان ها را می اورید تا میتوانید گرایش های اموزش محور را انتخاب نکنید گرچه شانس قبولی در این گرایش بالاست
۱۴ تیر ۹۳ ، ۰۸:۴۵ امیر حسین عسکری
با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز.
در گرایش علوم سیاسی رتبه 88 رو آوردم چند در صد احتمال قبولی روزانه دانشگاه یزد رو دارم
سلام با رتبه 856مطالعات منطقه ای شانسی دارم لطفا جواب بدین

پاسخ:
سلام چندان نه
ببخشید متوجه نشدم برای من نوشتید چندان نه یا برابری نفر ببعدی به نظرتون با رتبه 88 گرایش علوم سیاسی کجا میتونم روزانه قبول شم 
با سلام آیا با رتبه 1500 احتمال قبولی در شبانه وجود دارد..

سلام من رتبم امسال کرایش علوم سیاسی 244 شده ایا شبانه میارم .کجاها؟ باتشکر

سلام من رتبم 203 تو گرایش سیاست شده ایا شبانه میارم لطفا جواب بدید
بچه ها یکی که اطلاع داره جواب منو بده  ایا با رتبه 244گرایش سیاست شبانه میارم
آقای مدیر سایت شما که قرار نیست جواب سوالها رو بدید الکی مردم رو سر کار نذارید 
من با رتبه 88 روزانه یزد قبول شدم 
پاسخ:

سلام

ضمن تبریک

نکته انتظار داشتید بنده پیشگویی با گارانتی هم راه بندازم؟؟؟

سلام ممنونم 
پیشگویی نه ولی میتونستید حداقل به نظر ها احترام بگذارید جواب بدید
با سلام جناب اخون یک سوال از حضورتون داشتم دانشگاه علامه اخرین رتبه اندیشه 25بوده من 70 اوردم ظرفیت تکمیلی اسم نویسی کنم
سلام میخواستم ببینم خانم ها هم میتونند تو این رشته تحصیل کنند؟؟؟؟
پاسخ:
بله
سلام من با رتبه 970در رشته علوم سیاسی میتونم د رتکمیل ظرفیت پیام نور تهران یا قزوین قبول بشم
سلام با چه رتبه ای می توان در دانشکده ی اطلاعات قبول شد،ارشد علوم سیاسی
پاسخ:
بنده اطلاع ندارم
باسلام بارتبه حدود200علوم سیاسی به نظرشماکجاقبول میشم شانسی برادانشگاه راضی شهرم کرمانشاه دارم معدل15
سلام ، وقتتون بخیر و خدا قوت
با رتبه 175 حدودا برای چه دانشگاه هایی شانس هست؟
شبانه های  تهران هم امید هست؟ یا روزانه های شیراز و ..؟
با تشکر  و آرزوی موفقیت..
شرمنده یادم رفت، گرایش علوم سیاسی

سلام ، وقتتون بخیر و خدا قوت
با رتبه 175 حدودا برای چه دانشگاه هایی شانس هست؟
شبانه های  تهران هم امید هست؟ یا روزانه های شیراز و ..؟
با تشکر  و آرزوی موفقیت..

پاسخ:

       اجازه بدهید رتبه تان بیاید

بعد سوال بفرمایید برادر

دوباره سلام و ممنون از پاسخگویی
من درصد هام رو که حساب کردم و مشورت هم کردم و از تخمین رتبه سایت مدرسان استفاده کردم حدود رتبه 160 تا 180 پیش بینی شد
درسته که متغیر های زیادی هست و قطعی نمیشه رتبه رو گفت ولی چون من باید دفترچه سربازی رو پست کنم و از وزارت بهداشت به وزارت علوم دارم میام  و یکسری مشکلا دارم، برام خیلی مهم هست که زودتر بدونم اگه خدای نکرده جاهای مطلوب مد نظرم قبول نمیشم برنامه ام رو عوض کنم و خیلی صبر نکنم، و اگر احتمال قبول در این رشته ها هست فعلا صبر کنم
پس دوباره سوال رو با اجازتون تکرار میکنم... ممنون میشم اگر براتون مقدور بود نظرتون رو بفرمایید

با رتبه 175 حدودا برای چه دانشگاه هایی شانس هست؟
شبانه های  تهران هم امید هست؟ یا روزانه های شیراز و اصفهان؟
با تشکر  و آرزوی موفقیت..پاسخ:
شبــانه شهرستان احتمال داره
سلام با رتبه 11  کدوم دانشگاه تهران میتونم برم
سلام و وقت به خیر.
سوالم اینه که با رتبه 650 علوم سیاسی جایی میشه قبول شد؟
پاسخ:
احتمال پایین
سلام ، وقتتون بخیر با 184 علوم سیاسی گرایش علوم سیاسی کجا قبول میشم؟ باید با تهران خداحافظی کنم؟؟
پاسخ:
احتمال تهران پایینه
سلام با رتبه۸۷روابط بین الملل؛ورتبه ۵۱ دیپلماسی وسازمان ها کجا رومیشه اورد.ممنون 
پاسخ:
بیشتر روی روابط حساب کنید
سلام، وقت بخیر و پیشاپیش ممنون از پاسخگویی شما
با رتبه 147 شبانه دانشگاه علامه یا روزانه شیراز محتمل است؟
تشکر
پاسخ:
احتمال پایین
سلام.من رتبم شده 185 علوم سیاسی.احتمال داره که روزانه(هر جایی) قبول شم؟ممنون
سلام؛ در کنکور ارشد  94 رتبه من 180 شده . به نظر شما روزانه یا شبانه دانشگاه رازی و یا پیام نور قبول میشم؟
سلام.ببخشید من رتبم ۲۵۹ شده شبانه ممکنه قبول بسم؟ کدوم دانشگاه؟
پاسخ:
شهرستان با احتمال پایین

سلام .با رتبه 224 روزانه کدوم دانشگاه رو میتونم بیارم؟

امکانش هست دانشگاه یزد رو بیارم؟

خواهش میکنم جواب بدیدپاسخ:
در این خصوص نمیشه با قطعیت چیزی گفت
با سلام خدمت شما، من تو رشته روابط بین الملل رتبه 48 رو آوردم به نظرتون می تونم توی یکی از دانشگاه های تهران قبول بشم؟
خیلی ممنونم
سلام
خواستم بدونم با رتبه 164 میشه روزانه یزد قبول شد ؟
پاسخ:
بیشتر شبانه محتمله
ایا میشه بارتبه ی  175ازدانشگاه فرودسی مشهددربیام البته تو روابط  یا اصلا کجا میتونم روزانه دربیام 
پاسخ:
روزانه احتمال پایین

سلام ممنون که به سوالات پاسخ میدین

من رتبه ام 240 شده تو مطالعات منطقه ای شانسی واسه قبولی تو تهران دارم؟

پاسخ:
احتمال پایین
با سلام وتشکرو قدردانی از بابت مشاوره 

با رتبه 92 گرایش علوم سیاسی کدوم دانشگاه تهران ممکنه ؟ چند درصد احتمال قبولی هست ؟

با سلام
با رتبه 900 روابط آیا احتمال قبولی هست؟شبانه یا غیر انتفاعی یا پیام نور؟
از شما خواهش میکنم جوابمو بدید.
پاسخ:
احتمال خیلی پایین

با سلام. با رتبه 108 روابط بین الملل شبانه های دانشگاه های تهران شانسی دارم؟

پاسخ:
با احتمال متوسط خوارزمی
سلام رتبه من 180  علوم سیاسی شده امکان قبولی شبانه یا روزانه دانشگاه رازی رو دارم؟
پاسخ:

شبانه بله

روزانه احتمال متوسط

باسلام خدمت جناب آقای اخوان. رتبه من امسال تو روابط بین الملل 328 شده .میدونم امکان قبولی ندارم  با اینکه تو کارنامه ام نوشته روزانه اما میخوام شانسم رو امتحان کنم. مشکلی ازبابت شهرستان های راه دور ندارم. میشه بگید چقدر شانس دارم.؟ ممنون میشم اگر راهنماییم کنید
ایا با رتبه 330میشه شبانه قبول شد کحا میشه  البته رشته علوم سیاسی 
ایا میشه بارتبه ی 175شبانه تهران قبول شدمرسی البته تو روابط بین الملل 
پاسخ:
دانشگاه تهران احتمال خیلی ضعیف
اقا پس چی شد جواب بدین خواهشا
سلام و خدا قوت.
من امسال ارشد در رشته ی روابط رتبه ی431 رو آوردم.
آیا احتمال دارد روزانه یا شبانه قبول بشم؟
بزارم برا سال بعد؟
پاسخ:
احتمالا سال بعد
سلام  به دوستانی که جواب نگرفتن دفترچه راهنمای انتخاب رشته امسال رو دانلود کردم روزانه  حدود 217 نفر پذیرش داره.با رتبه هاتون خودتون محاسبه کنید. درضمن آقای دکتر با جواب ندادن به سوال هایی که ازتون میشه فقط نشون میده به دیگران احترام نمیزارید. 
امسال ظرفیت بالا رفته و پیام نور ظرفیتش بالا  رفته.
با سلام
من رتبه ۳۳۱ روابط بین الملل ، ۴۷۱ دیپلماسی و ۴۰۳ اندیشه سیاسی در اسلام را کسب کردم.
لطفا راهنمایی بفرمایید آیا شانس قبولی روزانه و شبانه با اولویت دانشگاه گیلان را دارم ؟
پاسخ:
شبانه احتمال کم
سلام با رتبه ٢٣٢ مطالعات منطقه ای کجارو به عنوان انتخاب اول قرار بدم؟
ممنونم از راهنماییتون.
سلام اگه میشه به سولام جواب بدیدبارتبه2270میشه شبانه دانشگاه مازندران قبول شدرشته علوم تربیتی هستم اخرین رتبع مجازشم 8647همینه میتونم قبول شم دانشگاه مازندران بابلسر.ممنون میشم جواب بدید
سلام ببخشید من ارشد در رشته علوم سیاسی شرکت کردم رتبم2000 شده کجا قبول میشم ؟
پاسخ:
انشاالله سال اینده
سلام رتبه من 111 در روابط بین الملل است شانس قبولی در کدام دانشگاه در تهران(روزانه یا شبانه) رادارم؟آیا اصفهان روزانه امیدوار باشم؟
سلام دکتر
 خسته نباشید من رتبم در روابط بین الملل 260 شده احتمال قبولی در شبانه شهرستان دارم؟
پارسال با رتبه 329 همه دانشگاه های شبانه و روزانه تهران رو زدم ولی هیجا قبول نشدم. 
امسال با رتبه 260 امکان قبولی در شبانه شهرستان را دارم؟
ممنون از لطفتون
پاسخ:
بله
ببخشید با رتبه 329 روابط بین الملل روزانه و شبانه شهرستان هم  انتخاب کردم قبول نشدم الان امکان هست با 260 شبانه شهرستان قبول شم؟
ببخشید با رتبه 329 روابط بین الملل روزانه و شبانه شهرستان هم  انتخاب کردم قبول نشدم الان امکان هست با 260 شبانه شهرستان قبول شم؟
با سلام با رتیه 650 روابط بین الملل امکان قبولی شبانه یا مجازی دانشگاههای تهران است؟ 
با تشکر
پاسخ:
مجازی احتمال متوسط
خیلی ممنون از پاسختون اما امسال شبانه فقط در تهران دانشگاه تهران و علامه رشته روابط دانشجو میپذیره.با این حال به رتبه صد و هشت احتمال پذیرش هست?
سلام .خیلی ممنون ازپاسختون .اما سوال دیگه ای که داشتم ااین هس که بنظرشما من با رتبه 87 روابط بین الملل کدوم دانشگاه رو احتمل زیاد میارم؟خیلی ممنون
با سلام . با رتبه 75 مطالعات منطقه ای احتمال قبولی در دوره روزانه یکی از دانشگاههای تهران است؟
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت استاد عزیز . با رتبه ى 1533 علوم سیاسى امکان قبولى در دوره هاى شبانه یا غیر انتفاعى وجود دارد؟
شدیدا خواهشمندم عنایتى به سوال اینجانب داشته باشید.
متشکرم
سلام من رتبه ام 365 علوم سیاسی شده به نظرتون شانس قبولی در دوره های شبانه شهرستان را دارم.بیشتر کدوم شهرها؟ ممنون میشم اگه سریعتر جواب بدین.
با سلام.
میشه لطفا توضیحی در مورد موسسه آموزشی بیمه اکو بدید. چون در توضیحات یکی از کد های دانشگاه علامه در رشته مطالعات منطقه ای اومده که محل تشکیل کلاسها اونجاست 
پس چرا جواب نمیدین. شما که اینقدر سرتون شلوغه چرا میگید سوال بپرسین
پاسخ:

بنده کی گفتم سوال بپرسید؟

دوستان چون پرسیدند بنده به رسم ادب حتب المقدور جواب داده ام

سلام.
من با رتبه 323 روابط بین الملل روزانه اصفهان میتونم قبول بشم؟؟
ممونم اگه جواب بدین
پاسخ:
احتمال خیلی کم
سلام, حداکثر با چه رتبه ای میشه روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای دانشگاه های تهران قبول شد  (البته به جز دانشگاه خوارزمی و دانشکده روابط بین الملل)؟ 
پاسخ:
       با جمع زدن اعداد ظرفیتهای دفترچه میتونید خودتون حساب کنید
سلام.من 185 علوم سیاسی آوردم.احتمال داره اصفهان یا شیراز قبول شم؟اصلا با این رتبه میشه روزانه قبول شد؟چون من فقط روزانه رو انتخاب کردم.ممنون اگه جواب بدید.سپاس
سلام, ارشد روابط بین الملل تو بعضی از دانشگاها به سه تا گرایش سیاست بین الملل, حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی تقسیم میشه,  آیا برحسب علاقه دانشجو, تعیین گرایش میشه یا بر حسب رتبه؟ 
سلام خواهشا جواب آیت اله را بدین. خیلی نگرانم. چند ساله کنکور میدم
من نتونستم دفترچه ارشد 91 و 90 رو پیدا کنم. شما بفرمایید ظرفیت سال 91 با 94 چقدر فرق کرده تا خودمون تخمین بزنیم. اگه دفترچه رو دارین بزارین واسه دانلود اگه هم ندارین لطفا آمار روزانه و شبانه و پیام نور 90 و 91 رو بدین. خیلی مهمه ممنون می شم از لطفتون. میخوام ببینم رتبه 400 پیام نور تهران قبول میشه یا نه؟
پاسخ:
     امسال ظرفیتها کمی کاهش داشته
با سلام و تشکر از حسن توجه شما 
میخواستم ببینم با رتبه ۳۱۲میشه به شبانه تو  روابط بین الملل امیدوار بود ؟
متشکر و سپاس گزارم 
پاسخ:
احتمال شهرستان هست
از دوستان هم خواهش می کنم اگه کسی میدونه جواب بده. با رتبه 400 علوم سیاسی میشه پیام نور تهران قبول شد؟ (شبانه که بعید میدونم بشه) اگه دفترچه 90 و 91 بود می شد با همین آمار تخمین زد. معلوم نیست چند درصد افزایش داشتیم. صد درصد یا بیشتر احتمالا. امیدوارم!
با سلام با رتبه 9000 غیر انتفاعی برق احتمال قبولی هست ؟؟؟
سلام, ارشد روابط بین الملل تو بعضی از دانشگاها به سه تا گرایش سیاست بین الملل, حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی تقسیم میشه,  آیا برحسب علاقه دانشجو, تعیین گرایش میشه یا بر حسب رتبه؟   و نسبت داوطلبین روابط بین الملل به مطالعات منطقه ای رو چقدر میدونید؟ 
سلام با رتبه 400 پیام نور قبول نمیشد. احتمالا خودگردان یا غیر انتفاعی
سلام
با رتبه 170 علوم سیاسی روزانه کجا ها میشه قبول شد ؟
ای خاک بر اون سرت که جواب هیچ سوالی نمیدی بی عرضه بی سواد مقصر ماهستیم که به خاطر یه رشته بی ارزش مثل علوم سیاسی به شما اعتماد کردیم.
پاسخ:

از ادب جنابعالی کمال تشکر را دارم

اگر دقت کنید سوالاتی را که مقدور بوده را جواب داده ام

سلام

با رتبه 120 روابط احتمال قبولی در دانشکاه اصفهان هست؟؟؟


باسلام وتشکر ازاینکه وقت میذارید وبه سوالا جواب میدید
من رتبم 120علوم سیاسی شده،میخواستم بدونم میتونم به قبولی شبانه دانشگاه تهران امیدوارباشم؟
ظرفیت پذیرش1394:
تهران33روزانه33شبانه/علامه10روزانه10شبانه/تربیت مدرس8روزانه5شبانه/بهشتی10روزانه/خوارزمی12روزانه
تهران121نفرشبانه و روزانه درمجموع پذیرش داره اما نمیدونم با این رتبه من خود دانشگاه تهران شبانه قبول میشم یانه؟!
دوستان لطفا با دقت بخونید و شما هم اطلاعات خوئتون رو اضافه کنید. اطلاعاتی که دراوردم درباره پذیرش 94 علوم سیاسی:
روزانه: 209 نفر / شبانه 102 نفر (48 نفر تهران، 54 نفر شهرستان) / اطلاعات 76 نفر / پیام نور تهران 23 نفر /
حالا سه تا سوال پیش میاد: 1. این 76 نفر از چه رتبه هایی اند؟ زیر 100ها؟ 100 تا 200؟ 200 تا 400؟
2. چند نفر از رتبه های زیر 400 (100 تا 300) نمیان امسال؟
3. اون مجازی تهران چه طوریه؟ رایگانه؟ چه رتبه هایی میرن حدودا؟
من یه تخمین زدم دیدم با رتبه 400 احتمال 50-50 دارم واسه پیام نور تهران. نظر شما چیه قبول میشم؟ خیلی برام مهمه.
واما دوستان/ آرمان: خود تهران که غیر ممکنه. شاید خوارزمی و علامه/  امیر: حتما شانس دارید ولی لب مرزیه / اچ دی: بروجرد، بیرجند اینا / مصطفی: قطا با 185 روزنه قبول می شید ولی بدترین جاها. مثل بیرجند/ محمدرضا: شبانه که به هیچ وجه!! شاید غیر انتفاعی /
با عرض سلام و خسته نباشید
بنده رتبه ام شده 170 علوم سیاسی خواستم بدونم با این رتبه میشه روزانه دانشگاه یزد قبول شد ؟
پاسخ:
محتمل هست
باسلام مجدد وتشکر 
من رتبم 120علوم سیاسی شده،تهران مجموعا73نفر روزانه پذیرش داره48نفرشبانه، همه که دانشگاه تهران نمیزنن،میخواستم بدونم شبانه دانشگاه تهران قبول میشم؟روزانه شو که میدونم نمیشم،شبانه دانشگاه تهران با120؟!؟!امیدی هست؟

پاسخ:
       معمولا شبانه دانشگاه تهران زودتر از روزانه دانشگاههای دیگه تکمیل میشه

مردکه احمق چراجواب مردم رو نمیدی؟

دوست عزیزى که با نام پ  بنده رو راهنمایى کردید...
کمال تشکر رو دارم. سپاس
لطفا یکی جواب منم بده!!!!!!!!!!!!
سلام خدمت دوستان. میدونم همه شما استرس دارید که بدونید کجاقبول میشید ؟ یااصلا قبول میشید یانه؟ اما بهتره صبر کنید تاجواب بیاد. باحرف دیگران نه جواب زودتر میاد نه احتمال قبولی شما کم وزیاد میشه. با این شرایطی که دولت ودانشگاه ها دارن هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست چون هرروز یه برنامه ای پیاده میکنن. پس بهتره اعصابتون رو خرد نکنید وصبر کنید. امیدوارم هرچی خیره خدا همونو برای همه مقدر کنه.
باسلام میدونم خیلیا منتظرجوابن اماخواهشا هرکس میدونه یه کمکی هم به من کنه.من امسالتو رشته مطالعات منطقه رتبه65آوردم.به نظرتون روزانه توتهران قبول میشم؟هرگرایشی باشه فرقی نداره.توروخداجواب بدین خیلی استرس دارم.ممنون
پاسخ:

به خدا توکل کنید و استرس نداشته باشید

احتمال قبولی تون تو شبانه هست

ازپاسختون ممنون.ولی اگربر اساس جدول بالانظرمیدین اشتباه میکنین چون ظرفیتهاازپارسال افزایش یافته که 70نفرتهران و15،نفردانشگاه وزارت خارجه پذیرش داره که جمعامیشه85نفر.پس اگه وزارت خارجه رودرنظرهم نگیریم 70نفراول قبولن.درضمن من دوستی داشتم که پارسال بارتبه 21دانشگاه تهران روزانه گرایش اروپاقبول شد درصورتی که دانشگاه تهران پارسال15نفرظرفیت داشت پس چطورقبول شد؟من فک مینکم معدل بالای اودراین قبولی تاثیرداشته .لطفاجدول بالا رواصلاح کنین.به هرحال از جوابتون ممنون.
سلام و خدا قوت. میخواستم بدونم با رتبه600مطالعات منطقه ای احتمال قبولی شبانه و یا مجازی رو دارم ؟ 
سلام، فرزانه حداقل شما نظرتان رو بگید؟
البته با معدل کارشناسی14/5
سلام من نمیتونم قطعانظری بدم.درمورددوستم هم بایدبگم معدل او18ونیم بود.درموردمعدل.14تاثیر آنچنانی نداره.بارتبه شماشبانه روفکرنمیکنم.البته یکی بایدبرای خودمن نظربده!
سلام ممنون از شما
سلام ایا با رتبه 32 سهمیه رزمندگان امکان قبولی درارشد روزانه وجود دارد در رشته علوم سیاسی ومطالعه ات منطقه ای با تشکر
پاسخ:
در این خصوص اطلاعی ندارم
۰۴ تیر ۹۴ ، ۱۲:۵۰ ررررررررر
سلام با رتبه 91 علوم سیاسی میشه روزانه دانشگاه تبریز قبول شد
سلام
من لیسانس ادبیات فرانسه دارم.بنظرتون منطقیه که ارشد روابط بین الملل بخونم؟و شانس قبولی دارم اگه از الان بخونم؟نمیخوام ریسک کنم ,کدوم گرایش بهتره و قبولی کدوم گرایش راحت تره.ضمن اینکه میخوام فردوسی قبول شم ممنون
پاسخ:
در این خصوص بنده نمی تونم اظهار نظر کنم
سلام خسته نباشید حقیر دانشجوی رشته ی علوم سیاسی هستم  به درس های تاریخ سیاسی وبین الملل این رشته از همه ی ان ها علاقه بیشتر دارم  بیشنها د می کنید به کدام زیر شاخه بروم تا موفق شوم  یاعلی

پاسخ:
با توجه به علاقه مندی تان گرایش علوم سیاسی و روابط بین الملل برای شما مناسب تر است
سلام ببخشید منظورتان خود رشته روابط بین الملل است
پاسخ:
بله
باسلام. میشه بگید جواب نهایی ارشد کی میاد؟ شنیدم آخرمرداد میاد. درسته؟
پاسخ:
معمولا اوایل یا اواسط شهریور
سلام.از بین دوستان کسی دانشکده اطلاعات رو هم انتخاب کرده؟باهاش تماس هم گرفتن یا نه؟اگه کسی میدونه خبر بده.ممنون
پاسخ:

سلام

اگه با کسی هم تماس بگیرند بعید می دانم اینجا اعلام کنه برادر

سلام با رتبه 110 میشه دانشگاه تبریز روزانه قبول شد؟ لطفا جواب بدیدممنون
پاسخ:
انشالله به زودی نتایج می اید

جناب آقای اخوان

با سلام و احترام

ممنون از اینکه صبورانه جوابگوی کسانی که چه مودبانه و چه کسانی که با الفاظ توهین آمیز از شما سوال میپرسند هستید.

بنده کارمند اداره کل راه و شهرسازی هستم

و رتبه بنده امسال 500 شد

انتخاب رشته اول خود را دانشگاه اصفهان زدم و انتخاب رشته دوم را مجازی دانشگاه تهران

چون میدانستم در روزانه ها قبول نمیشوم و به دلیل کارمند بودن مجازی خیلی بهتر است

دوست داشتم نظرتان را بدهید و اینکه دوره مجازی به چه صورت است

و آیا با این رتبه مجازی تهران قبول میشوم یا خیر.

سپاسگذارم 

 

پاسخ:
آموزش در رشته های مجازی تفاوت چندانی ندارد و بسته به تلاش دانشجوست. اتفاقا برای کارمندان مناسب است.

سلام

ممنون از پاسخگویی جنابعالی

و آیا بنده با رتبه 500 در روابط بین الملل مجازی قبول میشوم یا خیر

پاسخ:
احتمالا بله انشاالله

با سلام

آیا در دوره مجازی امکان ادامه تحصیل در دوره دکترا وجود دارد یا خیر

پاسخ:
بله
با سلام و احترام
با توجه به نزدیکی اعلام نتایج نهایی ارشد علوم سیاسی 94 استد عا دارم در خصوص اینکه  آیابا رتبه 191  احتمال قبولی روزانه علوم سیاسی وجود دارد در صورت مثبت کدام دانشگاهها ؟
سلام؛ امشب ساعت 8 شب نتیجه نهایی ارشد میاد. امیدوارم همه موفق شده باشید.
سلام 
من مجازی تهران روابط بین الملل قبول شدم میخواستم ببینم کلاس هم باید برم یا فقط تحت شبکه هست و پولیه یا نه ? ممنون
سلام
من مدرک کارشناسی مدیریت بیمارستان دارم میتونم کنکور ارشد سراسری علوم سیاسی امتحان بدم؟
پاسخ:
بله
سلام من با مهندسی معماری میخوام علوم سیاسی شرکت کنم بنظر شما کدوم گرایش انتخاب کنم ار علوم و روابط
باعرض ادب واحترام.بنده کارشناسی ادبیات انگلیسی دارم، ارشد میتونم علوم سیاسی شرکت کنم؟
با سلام 
ضمن ارزوی موفقیت برای شما من دارم همزمان با هم ۲رشته ارشد یکی مدیریت سیستم های اطلاعاتی دانشگاه ازاد و دیگری علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه پیام نور  با هم میخونم.فقط خواستم عرض کنم خواستن توانستن است با امید موفقیت برای همه
۰۷ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۱۶ سامیار فیاضی
با عرض سلام. ایا با رتبه ی بایین تر از 300 میتوان در رشته ی علوم سیاسی دانشگاه تهران یا امیر کبیر قبول شد؟
سلام برای قبولی در رشته ی علوم سیاسی دانشگاه تهران در کنکور چه رتبه ای لازم است؟
ربرای قبولی در رشته ی روابط بین الملل و علوم سیاسی چه رتبه ای در کنکور لازم است؟
سلام علیکم.
برای قبولی در رشته اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه علامه چه رتبه ای لازم؟؟؟
با سلام من میخواستم بدونم برای قبولی در دانشگاه های تهران و شهید بهشتی در رشته علوم سیاسی باید چه رتبه ای رو کسب کنم؟
میشه بگین اخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه و پیام نور و غیر انتفاعی چند بوده؟

سلام  آیا با رتبه 697  در کد رشته 3242 میشه روزانه قبول شد ؟  در صورت امکان کدوم دانشگاه؟

سلام رتبه‌م در سهمیه شده ۳۱ در رشته روابط بین‌الملل و معدل موثرم هم شده ۱۶.۸۵. کجا می‌تونم قبول شم؟
سلام. خسته نباشید. من توی گرایش روابط رتبه343 رو دارم. روزانه احتمال قبولی دارم؟؟ شبانه چطور؟ اگه هست چ شهرستانی؟؟
ممنون میشم جواب بدید
با سلام با رتبه 41روابط کدوم دانشگاه قبول میشم/
سلام
تو گرایش مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران رتبه های بالاتر معمولا مطالعات اروپا را انتخاب میکنند یا مطالعات خاورمیانه یا آسیای میانه؟
با توجه به علایقتان رفتار کنید
باتوجه به علایقتان انتخاب. رشته کنید
بر اساس علایقتان گرایش انتخاب کنید
حتما حتما موفق می شوید
سلام.من میخوام کنکور ارشد 96تو خود گرایش علوم سیاسی شرکت کنم.خواستم بدونم تو دانشگاه های سراسری شهرستان ها مث یزد..بابلسر..و..با چه رتبه هایی میشه قبول شد
۲۰ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۰۱ یه بنده خدا کنکوری
سلام ایا بارتبه نودهزارمیشه تورشته سیاسی ادامه داد...خوندن.....مثلا کدوم رشته هاااااااا؟؟؟؟؟
۲۰ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۰۴ یه بنده خدا کنکوری
ودرادامه اینم بگین توکدوم شهر؟؟؟؟؟؟؟؟؟ایا امکانش هست اصلا....لطفااااااا......خیلی ممنون ازسایتتون.

جناب اخوان چطور میشه وقتی گرایش علوم سیاسی 205نفر روزانه پزیرش داره شما میگید مثلا با رتبه 180احتمال روزانه کمه.

لطفا جواب بدید.ممنون

سلام میشه لطفا منو از نگرانی نجات بدید ؟
ببخشید میخواستم بدونم با رتبه 389 روابط بین الملل ، میشه در دانشگاههای قزوین و بابلسر حداقل بطور شبانه شون قبول شد ؟
اصلا دانشگاههای قزوین و بابلسر برای این رشته آخرین رتبه ی قبولیشون چنده ؟

سلام.متوسط درصد باید واسه قبولی تو گرایش علوم سیاسی تو ذانشگاه سراسری چقدر باشه.

ممنون جواب بدید

سلام 
برای قبول شدن در روزانه علوم سیاسی ارشد علامه چققذ باید بخونم؟ و چه رقمی باید بیارم ؟؟!!!! ممنون
سلام بارتبه 157درعلوم سیاسی روابط بین الملل روزانه یاشبانه امکان قبولی کجاهست ممنون اهل مشهد هستم
سلام خدمت مدیر ارجمند. ضمن خسته نباشید می خواستم بپرسم احتمال قبولی رتبه ی 314 در شبانه ی دانشگاه فردوسی مشهد وجود دارد یا خیر
ممنمن میشم اگه جواب بدین 
با تشکر
با سلام. رتبه 477 مطالعات منطقه ای, علوم سیاسی. اخرین رتبه مجاز 1155. روزانه شیراز میارم؟  لطفا راهنمایی کنید
با سلام خدمت شما استاد ارجمند.
من رتبه م تو گرایش علوم سیاسی 88شد 
آیا احتمال روزانه علامه هست قبول بشم؟؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
چرا هیچکس جواب نمیده؟ 😞
با عرض سلام خدمت جنابعالی با رتبه ۱۸۳مطالعات منطقه ای کجا میشه قبول شد و با رتبه ۵۶۰ روابط کجا میشه قبول شد لطفا جواب بدین منظورم حتی دورترین شهرستانه

باسلام و خدا قوت. رتبه ۴۸ احتمال قبولی روزانه دانشگاه های تهران رو دارم؟(البته به غیر از خوارزمی)
سلام بنده مدرک کارشناسی در رشته ای غیر رشته علوم سیاسی را دارم .با توجه به معدل 12 کارشناسی چقدر امکان قبولی در این رشته است.تاثیر معدل در کنکور ارشد چه میزان است ؟
سلام خواستم بپرسم دانشگاه علامه طباطبایی تهران گرایش روابط بین الملل فقط دانشجوی مرد جذب می کنه ؟ با تشکر 
۲۷ آذر ۹۸ ، ۱۴:۲۱ علی سنایی

ماهخا

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی